Metody sportovní výuky

Metody sportovní výuky

Následující metody můžete využít i vy, když se budete učit nový sport. Trenéři se musí snažit svým sportovcům usnadnit učení se nových technických dovedností. K dosažení tohoto cíle musí i trenéři sami rozvíjet své znalosti a dovednosti týkající se procesu učení a používat různé vyučovací metody. Mezi tyto metody patří pedagogika a andragogika.

Pedagogika a andragogika jsou termíny, které se používají k popisu umění naučit někoho něco. Zatímco pedagogiku známe ze školy – učitel předává svým studentům znalosti, popřípadě trenér rozhoduje o tom, na co se jeho svěřenec zaměří, andragogika je naopak taková, že trenér je v roli jakéhosi asistenta – usnadňuje svému svěřenci učení. V pedagogice tedy řídí učení učitel, v andragogice sportovec.

Jednoduché a složité dovednosti

Jednoduché dovednosti jsou ty, které jsou pro sportovce snadno proveditelné, obtížnější úkoly jsou pak složité dovednosti. To, co je pro jednoho sportovce jednoduchá dovednost, může být pro jiného složitá. Trenér musí určit, jak každý sportovec vnímá dovednost. Podle toho pak učí svého svěřence daný úkon.

V ideálním případě se dovednost učí jako celek – sportovec ocení kompletní pohyb a výkon. Pokud je ale dovednost příliš složitá nebo nebezpečná, je vhodnější naučit se jednotlivé části dovednosti postupně. Tyto části jsou pak spojeny dohromady v konečnou dovednost. Poslední možností je ještě kombinovaná metoda, při které se sportovec nejdříve snaží o celou dovednost a trenér identifikuje ty části, které sportovec nedělá správně. Tuto část se pak učí zvlášť, a když ji zvládá, spojí ji do celku.

Nelze využívat pouze jeden z těchto způsobů. Na dovednosti různých obtížností se hodí jiný styl výuky dovednosti.

Tvarování

Některé dovednosti nelze nakouskovat (skok o tyči, skok do dálky, přes překážky). Takže se využívá metoda tvarování. To se pak dělá tak, že například u skoku přes překážku se krokování při rozběhu označí kužely. Poté se kužely vymění za méně viditelné značky. Stejně tak výška začíná od nejnižší a postupně se zvedá.

Řetězení

Je možné pouze u dovedností, které jde nakouskovat. V takovém případě se sportovci předvede kompletní dovednost, ale sportovec se ji učí po částech.

Druhy praxe

Existují čtyři typy praxe:

  • Variabilní: dovednost se praktikuje v řadě situací, které se mohou vyskytnout.
  • Fixní: specifický pohyb je vykonáván opakovaně.
  • Vytrvalý: dovednost je praktikována bez přestávky, dokud se rozvíjí schopnosti sportovce. Tento způsob je vhodný pro jednoduché dovednosti, kdy je vysoká motivace.
  • Distribuované: přestávky jsou i v případě, že se schopnosti rozvíjejí. Tento styl je vhodný, když je dovednost nová nebo komplexní, protože únava může způsobit snížení motivace a může dojít k poranění. Tato metoda se považuje za nejúčinnější.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme
300x600.png

Naše tipy
Sledujte také magazín o hubnutí Tukožrout.cz.