Sociální aktivity v důchodovém věku

Sociální aktivity v důchodovém věku

Nové studie dokazují, že lidé v důchodovém věku, kteří jsou členy nějaké skupiny (například čtenářský klub nebo kolektivní umělecké kroužky) mohou žít déle.

Pokud po dosažení důchodového věku vstoupíte do nějakého skupinového kroužku, může se váš život prodloužit stejně, jako kdybyste cvičili.

V této studii bylo zahrnuto 424 lidí z Anglie ve věku 50 let a výše. Výzkumníci se jich ptali, jaké organizace, kluby či jiné společenské události navštěvují, jaká je jejich celková kvalita života a psychické zdraví. Poté je výzkumníci sledovali dalších šest let a sledovali, jak lidé navštěvují různé kolektivní kroužky. Také zaznamenávali smrt některých účastníků. Zemřelo 28 lidí, jejich průměrný věk byl 55 let.

Závěr této studie byl, že 1 % všech lidí ve studii má pravděpodobnost, že zemře ve věku 55 let a 6 % lidí zemře ve věku 65 let. Důležitým rysem této predikce smrti je ale také to, jestli se lidé po vstupu do důchodu zapojili do nějakého skupinového kroužku. Například pokud byli lidé před odchodem do důchodu členy dvou skupinových kroužků a toto členství si udrželi i po vstupu do důchodu, riziko jejich smrti bylo 2 %. Pokud ale členství v jednom kroužku zrušili, riziko jejich smrti vzrostlo na 5 % a pokud zrušili všechny kroužky, riziko se zvýšilo až na 12 %.

Pokud lidé cvičili jednou týdně před tím, než odešli do důchodu a v tomto cvičení pokračovali i poté, riziko jejich smrti v příštích šesti letech bylo 3 %. Ale pokud snížili množství cvičení, vzrostlo toto riziko na 6 % a když přestali cvičit úplně, bylo riziko 11 %.

Tato studia tedy prokázala, že nezáleží na tom, do které skupiny lidé v důchodovém věku patří (ať už cvičí nebo hrají karty). Důležité ale je to, aby se lidé aktivně zapojili do sociálních aktivit. Pokud nebudou navíc tento kroužek navštěvovat pravidelně, nemá to na jejich zdraví příznivý vliv.

Výzkumníci uvedli, že nevědí přesně, proč má členství ve skupinových kroužcích takový dopad na lidský věk. Myslí si, že je to díky tomu, že kroužky vytváří v jedinci pocit identity a tento pocit může mít zásadní význam pro zdraví lidí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme
300x600.png

Naše tipy
Sledujte také magazín o hubnutí Tukožrout.cz.