Respirační systém

Respirační systém

Respirační neboli dýchací systém se skládá z nosu, úst, krku, hrtanu, průdušnice, průdušek a plic. Funkce tohoto systému můžeme popsat jako činnosti, které usnadňují plynovou výměnu, která je prováděna tak, že se vzduch nasaje nosem či ústy, pokračuje přes krk do hrtanu a přes průdušnice a průdušky do plic.

Kyslík potřebují všechny buňky v těle, aby mohlo docházet k různým metabolickým reakcím (včetně výroby energie). Tyto metabolické reakce jsou nezbytné k životu.

Dýchací systém je souhrn orgánů a tkání, kterými vzduch prošel do těla a vyšel ven z těla, aby mohly probíhat potřebné plynné výměny.

Dýchání rozdělujeme na dva druhy, vnitřní a vnější dýchaní.

Vnější dýchání je proces, jímž kyslík ze vzduchu přechází do krevního řečiště a odtud je dopraven do tkáňových buněk. Naopak nepotřebný oxid uhličitý je shromažďován a odváděn zpět do plic, odkud je vyloučen z těla.

Vnitřní dýchání zahrnuje životně důležité chemické reakce, které probíhají ve všech buňkách vyžadujících kyslík, a ty pak uvolňují energii, vodu a oxid uhličitý.

Orgány dýchacího ústrojí

Normální rychlost nádechu a výdechu u dospělého člověka je asi 16krát za minutu. Dýchání je řízeno určitým centrem lidského mozku, který automaticky reguluje rychlost a hloubku nádechu v závislosti na množství oxidu uhličitého v krvi. Kapacita plic se liší také s ohledem na to, zda člověk cvičí či ne a také v závislosti na tom, v jaké nadmořské výšce žije. Lidé žijící ve vyšších nadmořských výškách, kde je koncentrace kyslíku vyšší, mají také vyšší kapacitu plic. Pokud se tedy chystáte cvičit v horách, je dobré nejprve se v klidu aklimatizovat na zvýšené množství kyslíku.

Arteriovenózní diference kyslíku

Jedná se o rozdíl mezi koncentrací kyslíku v tepnách a koncentrací kyslíku v žilách.

Složení vzduchu při nádechu je přibližně následující:

  • Při nádechu: 21 % kyslík, 78% dusík, 1 % oxid uhličitý.
  • Při výdechu: 17 % kyslík, 78 % dusík a 4 % oxid uhličitý.

Hemoglobin a myoglobin

Hemoglobin je bílkovina v červených krvinkách, která umožňuje buňkám přenášet kyslík do všech částí těla. Myoglobin je bílkovina, která na sebe váže kyslík a přenáší ho do srdce a svalů.

¨

Inzertní portál věnovaný na téma inzerce psů. Podrobné vyhledávání podle plemen a zadávání inzerátů zdarma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme
300x600.png

Naše tipy
Sledujte také magazín o hubnutí Tukožrout.cz.