Psychologické vlastnosti barev

Psychologické vlastnosti barev

Z psychologického hlediska existují čtyři základní barvy: červená, modrá, žlutá a zelená. Jsou spojeny s lidským tělem, myslí emocemi a základní rovnováhou mezi těmito třemi. Kromě těchto čtyř základních barev existuje ještě sedm dalších barev. Podívejme se nyní na psychologické vlastnosti všech těchto barev.

Červená (fyzická barva)

Pozitiva: fyzická odvaha síla, teplo, energie, základní přežití, stimulace, mužnost, vzrušení.

Negativa: vzdor, agrese, deformace.

Protože červená barva má nejdelší vlnovou délku, je velice silná. Má tu vlastnost, že se zdá být blíž, než je, a proto jako první upoutá naši pozornost. Z tohoto důvodu se používá na semaforech po celém světě. Účinek této barvy je fyzické; povzbuzuje nás a zvyšuje naši tepovou frekvenci, což vyvolává dojem, že čas běží rychleji než ve skutečnosti. Červená je silná barva a velmi jednoduchá. Čistě červená barva je nejjednodušší, bez jemnosti. Je povzbuzující a živá, velmi přátelská.

Modrá (intelektuální)

Pozitiva: inteligence, komunikace, důvěra, efektivnost, vyrovnanost, povinnost, logika, chlad, reflexe, klid.

Negativa: chlad, lhostejnost, nedostatek emocí, komplikovanost.

Modrá je barva v mysli a je v podstatě uklidňující. Ovlivňuje nás více psychicky než fyzicky. Tmavější modrá barva stimuluje jasnou myšlenku a světlejší modra uklidňuje mysl a pomáhá koncentrovat se. Je to barva pro jasnou komunikaci. Modré objekty se nám ale nejeví být blíže jako je to u červených objektů. Modrá barva je velmi oblíbená barva, i když ji někdo může vnímat jako studenou barvu bez emocí.

Žlutá (emocionální)

Pozitiva: optimismus, sebejistota, sebeúcta, extroverze, emocionální síla, přátelskost, kreativita.

Negativa: iracionální strach, emoční nestabilita, deprese, úzkost, sebevražda.

Vlnová délka žluté barvy je také poměrně dlouhá a v podstatě stimulující. Žlutá barva nás ovlivňuje hlavně psychicky. Správný tón žluté dokáže pozvednout náladu a sebevědomí. Je to barva důvěry a optimismu. Žlutá barva ve špatném tónu (ve vztahu k ostatním tónu v barevném schématu) může ale působit obráceně – pokles nálady, sebedůvěry, vyvolává strach a úzkost.

Zelená (vyrovnanost)

Pozitiva: harmonie, vyrovnanost, odpočatou, láska, klid, obnovení, uklidnění, povědomí o životním prostředí, rovnováha, klid.

Negativa: nuda, stagnace, vyčerpání.

Zelená je pohodová barva. Nachází se ve středu barevného spektra, proto ji nazýváme také barvou rovnováhy. Když svět kolem nás obsahuje dostatek zelené, znamená to přítomnost vody a menší nebezpečí hladu. Negativně se ale projevuje jako stagnace.

Fialová (duchovní)

Pozitiva: duševní sebevědomí, uzavřenost, vize, luxus, autentičnost, pravda, kvalita.

Negativa: introverze, dekadence, potlačení méněcennost.

Fialová barva má ve spektru nejkratší vlnovou délku. Odkazuje do oblasti vědění i do sfér duchovních hodnot. Je to velmi introvertní barva, povzbuzuje hluboké rozjímání a meditace.

Oranžová

Pozitiva: fyzické pohodlí, jídlo, teplo, bezpečí, smyslnost, vášeň, hojnost, legrace.

Negativa: nedostatek, frustrace, lehkomyslnost, nezralost.

Jedná se o kombinaci červené a žluté. Oranžová barva tedy stimuluje a ovlivňuje nás jak fyzicky, tak emocionálně. Zaměřuje naši mysl na fyzický komfort – jídlo, teplo, přístřeší. Je to barva zábavy. V kombinaci s černou barvou způsobuje pocit nedostatku. Příliš mnoho oranžové barvy zase naznačuje lehkomyslnost, naopak nedostatek se projevuje jako nedostatek intelektuálních hodnot.

Růžová

Pozitiva: fyzický klid, živost, teplo, ženskost, láska, sexualita, přežití druhu.

Negativa: zábrana, emocionální klaustrofobie, zeslabení, fyzická slabost.

Jedná se o odstín červené, takže nás ovlivňuje fyzicky, ale na rozdíl od silné červené uklidňuje a povzbuzuje. I tak je ale růžová velmi silná barva – představuje ženský princip a přežití druhu. Příliš mnoho růžové způsobuje fyzické vyčerpání.

Šedá

Pozitiva: psychologická neutralita.

Negativa: nedostatek sebejistoty, deprese, hibernace, nedostatek energie.

Šedá je jedinou barvou, která psychicky neovlivňuje. Avšak absence této barvy je depresivní. Pokud je šedé příliš mnoho upadáme do hibernace (něco jako zimní spánek). Intenzivní šedá signalizuje nedůvěru.

Černá

Pozitiva: sofistikovanost, přitažlivost, bezpečí, emoční bezpečí, účinnost.

Negativa: útlak, chlad, hrozba, těžkost.

Černá barva vlastně obsahuje všechny ostatní barvy. Vytváří ochranné bariéry, protože pohlcuje veškerou energii a zahalí osobnost. Černá je v podstatě nepřítomnost světla, protože nemá žádnou vlnovou délku – a to může být hrozivé (mnoho lidí se bojí tmy). Funguje velmi dobře s bílou barvou.

Bílá

Pozitiva: hygiena, sterilita, jasnost, čistota, jednoduchost, sofistikovanost, účinnost.

Negativa: sterilita, chlad, bariéry, komplikovanost, elitářství.

Černá barva obsahuje všechny barvy, bílá žádnou. Odráží plnou silou spektrum do našich očí. Vytváří překážky, je nekompromisní, ale čistá a sterilní. Pojem sterility však může být i negativní. Bílá poskytuje zvýšené vnímání prostoru. Její negativní vliv je takový, že ostatní teplé barvy vypadají křiklavé.

Hnědá

Pozitiva: vážnost, teplo, příroda, zemitost, spolehlivost, podpora.

Negativa: nedostatek humoru, těžkost, nedostatek sofistikovanosti.

Hnědá je kombinací červené a žluté, avšak s vysokým procentem černé. Má tedy podobné vlastnosti jako černá barva, ale je teplejší a měkčí. Také má prvky červené a žluté barvy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme
300x600.png

Naše tipy
Sledujte také magazín o hubnutí Tukožrout.cz.