Přehled meditačních technik

Přehled meditačních technik

Pokud budete vyhledávat informace o meditacích, asi vás překvapí desítky různých meditačních technik a někdy i protichůdné informace. Tento článek vám pomůže zorientovat se na poli nejznámějších praktik meditací s jejich krátkým popisem.

Základní meditační techniky můžeme obecně zařadit do tří typů: zaměření pozornosti, otevření pozornosti a nenucená přítomnost. Názvy se vám nyní mohou zdát trochu podivné, avšak poté, co je trochu blíže vysvětlím, je pochopíte.

Meditace zaměřené na pozornost

Během celé meditace se zaměříte na jediný objekt. Tímto objektem může být dech, mantra, vizualizace, nějaká část těla, vnější předmět a podobně. Jak praktikanti tohoto typu meditace doporučují, zaměření se na jeden objekt učiní to, že s postupem času udržíte tok své pozornosti stále silněji, až vás nedokáže nic vyrušit a rozptýlit. Jsou rozvíjeny hloubka a stálost pozornosti člověka, který tuto meditaci praktikuje.

Příklady této meditace jsou: Samatha (buddhistická meditace), některé formy Zazenu, meditace Loving Kindness, čakra meditace, meditace Kundalini, Mantra, Pranayama, některé formy Qigong a další.

Meditace otevírající pozornost

Místo zaměření pozornosti na jeden objekt necháme svou mysl otevřenou a pozorujeme všechny aspekty našich zkušeností a to bez jakéhokoli souzení nebo přisuzování. Vjemy mohou být buď interní (myšlenky, pocity, paměť atd.) nebo externí (zvuk, vůně atd.). Všechny tyto vjemy jsou při meditaci dovoleny a vidíme je tak, jaké jsou. Jedná se vlastně o proces nereaktivního sledování obsahu zkušeností v každém okamžiku, aniž bychom se do nich nějakým způsobem vložili.

Jako příklady lze uvést meditace všímavosti (Mindfulness), Vipassana, a také některé typy taoistické meditace.

Meditace nenucené přítomnosti

Je to meditace, kdy svou pozornost nezaměřujete na nic konkrétního, ale není zaměřena na sebe, spíše na ticho, prázdno, stabilitu a introverzi. A to je vlastně to, o co jde ve všech druzích meditace. Všechny tradiční techniky meditace uznávají, že předmět pozorování (a to včetně meditace otevírající pozornost) je jen prostředek k procvičení mysli, takže bez námahy můžeme objevit vnitřní ticho a hlubší stavy vědomí.

Příkladem jsou átmavičára (meditace „já jsem“) Ramana Maharishiho, Dzogchen, mahamudra, některé formy taoistické meditace a některé pokročilé formy Raja jógy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme
300x600.png

Naše tipy
Sledujte také magazín o hubnutí Tukožrout.cz.